Saussure Și Semnul Lingvistic

De la Humboldt la Coseriu – 2